อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “มหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาการ 4.0”