โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขา อาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์...
9 มีนาคม 20210 DownloadsDownload